רוצה לקבל המלצה לקורס שהכי מתאים לך?

שם מלא: * טלפון: *
דף הבית >> תנאי שימוש

תנאי שימוש

הגישה לאתר מועדי פסיכומטרי והשימוש בו ("שירות מועדי פסיכומטרי") מותרים בהתאם להנחיות תנאי השימוש ("תנאי השימוש"). קרא בבקשה בקפידה את תנאי השימוש לפני שימוש בשירות מועדי פסיכומטרי. על ידי כניסה ושימוש בשירות מועדי פסיכומטרי בכל דרך שהיא, כולל, ללא הגבלה, גלישה באתר זה, אתה מסכים לתנאי השימוש המתוארים כאן וכפוף להם. אם אינך מסכים לכל התנאים הכלולים כאן, אל תכנס או תשתמש בשירותי מועדי פסיכומטרי בכל צורה שהיא. מועדי פסיכומטרי ("מועדי פסיכומטרי") שומרת את הזכות לעדכן את תנאי השימוש בכל זמן מבלי להודיע על כך.

שימוש בלתי חוקי ואסור

יתכן ותשתמש בשירותי מועדי פסיכומטרי למטרות אחרות שאינן חוקיות או שנאסרו על ידי החוק המתאים או התנאים הכלולים להלן או בכל צורה אחרת שתפגע, תשתק, תעמיס או תפגום בצורה אחרת בשרת כלשהו של מועדי פסיכומטרי או ברשת(ות) הקשורות לשרת מועדי פסיכומטרי, או תפריע לשימוש וההנאה משירותי מועדי פסיכומטרי של אדם אחר. אינך רשאי לנסות להיכנס ללא רשות, בכל אמצעים שהם, לשירותי מועדי פסיכומטרי או לכל חלק מהם, או למערכות המחשב, או לרשתות הקשורות לכל שרת מועדי פסיכומטרי. אינך רשאי לקבל מידע או חומרים בכל דרך שהיא שלא הועמדה לרשותך מראש דרך שירותי מועדי פסיכומטרי.

זכויות יוצרים והיתרים

זכויות היוצרים לכל התוכן באתר זה שייכות למועדי פסיכומטרי. אין לשכפל, לאחסן, לשנות, או להפיץ חומרים מהאתר ללא אישור מראש ובכתב. בקשות לאישור ניתן לשלוח בכתב למשרד הראשי בכתובת הבאה:
מועדי פסיכומטרי
רבניצקי 4 ,תל אביב
67210 ישראל

קישורים

אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי צד שלישי. מועדי פסיכומטרי אינה אחראית בשום צורה שהיא לתוכן באתרים אלה, ויתר על כן, אינו מספק שום המלצה או תמיכה באתרים כאלו או במוצרים או שירותים שהם מציעים.

דואר זבל

אתר מועדי פסיכומטרי יפגע בצורה בלתי הפיכה אם אתה, או מישהו אחר, ישתמש בשירותי מועדי פסיכומטרי או כל חלק מהשירותים בקשר לשליחת דואר זבל או דוא"ל פרסומי תוך הפרת תנאי השימוש המובאים כאן, ומועדי פסיכומטרי רשאית להשיג סעד משפטי נגד כל מסר כזה (בנוסף לכל הסעדים האחרים האפשריים בחוק או בהון).

ייצוא חוקים ותקנות מנהליים

אתה מצהיר ומאשר שתוכן מהאתר עשוי להיות כפוף לחוקי ותקנות ייצוא שונים. הסחה של תוכן מסוג זה בניגוד לחוק ו/או תקנת ייצוא רלוונטי/ת אסורה. אתה מאשר שלא ישלח, יועבר או ייוצא מחדש באופן ישיר או עקיף שום תוכן מאתר זה או מוצר שהושג ישירות מהתוכן למדינות מוחרמות או תחת אמברגו או לאזרחי מדינות כאלו, וכן ששום תוכן מאתר זה או מוצר שהושג ישירות מהתוכן לא יירכש עבור מדינות אלו או אזרחיהן.

כתב ויתור

האתר מוצע כמו שהוא (as is) בלי כתבי אחריות מכל סוג שהם. מועדי פסיכומטרי אינה נושאת באחריות לסחירות או התאמה למטרה מסוימת, כמו גם לזכות קניין או אי-השגת גבול. מועדי פסיכומטרי אינה אחראית לתזמון, לדיוק, לחוסר זמינות או הפרעות בזמינות, לוירוסים או לבעיות אחרות באתר או בתכניו. בשום מצב לא תהיה מועדי פסיכומטרי אחראית לנזקים למשתמשים או למערכות המחשב שלהם או כל דבר, גם אם יידעו את מועדי פסיכומטרי אודות האפשרות של נזקים כאלו, וללא התייחסות לרשלנות.

אחריות מוגבלת

מבלי להפחית מכל מה שנאמר כאן, אתה מאשר בזאת שאתה נוטל את מלוא האחריות עבור הסיכון העולה משימוש בשירותי מועדי פסיכומטרי ואתר זה או הביצועים שלהם. מעבר לכך, עד כמה שניתן מסגרת החוק, מועדי פסיכומטרי, מנהליה ו/או עובדיה לא יהיו אחראים בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או כתוצאה מפעולה שיגרם למשתמש ו/או לכל גוף ו/או לאדם בגין השימוש בשירותי מועדי פסיכומטרי ואתר זה או בגין קשר לשירותים ולאתר כתוצאה מהשימוש או אי-היכולת להשתמש בשירותי מועדי פסיכומטרי ואתר זה כולל, אבל לא מוגבל, הפסד או נזק לרווחים עסקיים, הפסד רווחים או מוניטין ונתונים או מסמכים שאבדו או נפגעו - גם אם מועדי פסיכומטרי קיבלה הודעה על האפשרות של נזקים אלו.

החוק הקובע וסמכות שיפוט

השימוש בשירותי מועדי פסיכומטרי ותנאי שימוש אלו יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם או לאמנת האו"ם על חוזים עבור מסחר בין-לאומי בסחורות. אתה מסכים לכך שכל תביעה שתוגש כנגד מועדי פסיכומטרי הנובעת משירותי מועדי פסיכומטרי או תנאי השימוש, או המתייחסת אליהם, תובא רק בפני בתי המשפט בתל אביב.
רוצה לקבל המלצה לקורס שהכי מתאים לך?

שם מלא: * טלפון: *

רוצה לקבל המלצה לקורס שהכי מתאים לך?

אני מ:*
מעוניין ללמוד:
התקציב שלי:
שם מלא: *
טלפון: *
דוא"ל: *
אני מאשר קבלת הצעות והטבות באימייל,
טלפון או SMS
©כל הזכויות שמורות לאתר מועדי פסיכומטרי